Opłaty

Opieka miesięczna 310 zł 
Obiad i zajęcia dodatkowe są bezpłatne (dotacja z Urzędu Gminy).
Wyprawka (opłata doroczna na akcesoria i materiały) 150 zł
Wpisowe (jednorazowo) – 100 zł

Uwaga: Stosujemy zniżki dla drugiego i kolejnego dziecka z rodziny!

Ubezpieczenie PZU: 34 zł (co roku)

Wpłaty przyjmujemy na numer konta 4316 0014 6218 1439 3030 0000 01.

Ważne: Opłatę czesnego należy uregulować z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca za m-c bieżący, np. 5.01 za styczeń, 5.02 za luty itd.