Opłaty

Opieka miesięczna 400 zł
Obiad i zajęcia dodatkowe są bezpłatne (dotacja z Urzędu Gminy).
Wyprawka (opłata doroczna na akcesoria i materiały) 150 zł
Wpisowe (jednorazowo) – 150 zł płatne z góry ,przy złożeniu kwestionariusza dziecka(przy rezygnacji -koszt rezygnacji ,bezzwrotne)

Uwaga: Stosujemy zniżki dla drugiego i kolejnego dziecka z rodziny!

Ubezpieczenie PZU: grupowe dla placówek oświatowzch zł (co roku)

Wpłaty przyjmujemy na numer konta PL88 1020 1912 0000 9502 0160 8553

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ważne: Opłatę czesnego należy uregulować z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca za m-c bieżący, np. 5.01 za styczeń, 5.02 za luty itd. PO USTALENIU BRAKU WPŁAT ,OBJĘTYCH I USTALONYCH UMOWAMI I WSZELKIMI INNYMI ZOBOWIĄZANIAMI słownymi są z AUTOMATU przekazywane współpracującej kancelarii windykacyjno/prawnej zgłaszającej zaległości instytucjom KREDYTOWYM PROBLEMATYCZNYCH SPŁAT /PLATFORMOM tj. B I K, KRD,BIG itp.